Strona internetowa Małgorzaty Schönenberg, tłumacza przysiegłego języka polskiego i niemieckiego z egzaminem państwowym. Strona zawiera informacje o usługach tłumacza (tłumaczenia dokumentów czy świadectw). Srtona internetowa jest w języku niemieckim i polskim.Usługi zleceń wykonywane są głównie w Bonn (Nadrenia Północna Westfalia). Zlecenia można przesyłać pocztą na adres: Małgorzata Schönenberg, Staffelsgasse 18c, 53347 Alfter lub przez email: ms@uebersetzer-pl.de. Telefonicznie można skontaktować się pod numerem: +49 (0) 228 8508833. Za zamieszczoną treść strony internetowej www.uebersetzer-pl.de odpowiedzialność ponosi pani Małgorzata Schönenberg.
 Przy linkach stron dołączonych nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartą na nich treść oraz dystansujemy się od wszystkich treści, które są zawarte na załączonych stronach, ich serwerach oraz dalej odsyłających linków. Jeżeli treść którejś z tych stron łamie obowiązujące prawo to nie jest nam to wiadome.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyższy Sąd Krajowy w Hamburgu wydał w dniu 12 maja 1998 r. wyrok 312 O 85/98 „Odpowiedzialność za zamieszczone na stronie linki”, w którym orzekł, że po przez publikację linku internetowego na własnej stronie internetowej, właściciel strony odpowiada za treści zamieszczone na przyłączonej stronie. Można tego uniknąć tylko wtedy, jeżli autor strony wyraźnie zdystansuje się co do treści przyłączonej strony.
Daltego też dystansuję się od wszystkich treści, które są zawarte na załaczonych stronach, ich serwerach oraz od dalej odsyłających linków, ksiąg gości i od wszystkich innych widocznych lub niewidocznych treści. 
tlumaczenie, tłumaczenie, tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego, tlumacz przysiegly jezyka polskiego i niemieckiego, tlumaczenie polsko-niemieckie, tłumaczenie polsko-niemieckie, tlumaczenie niemiecko-polskie, tłumaczenie niemiecko-polskie, polsko-niemiecki tlumacz, polsko-niemiecki tłumacz, niemiecko-polski tlumacz, niemiecko-polski tłumacz, tlumacz przysiegly, tłumacz przysięgły, polski tlumacz w bonn, tlumacz w rhein-sieg-kreis, tłumacz w rhein-sieg-kreis, polski tłumacz w bonn, polski tlumacz w nrw, polski tłumacz w nrw, polski tłumacz w kolonii-bonn,  tlumaczenie zwykle, tłumaczenie zwykłe, tlumaczenie przysiegle, tłumaczenie dokumentów, tłumaczenie przysięgłe, tlumaczenie dokumentow, tlumaczenie ustne, tłumaczenie ustne, tlumaczenie poswiadczone, tłumaczenie poświadczone, tlumaczenie nieposwiadczone, tłumaczenie niepoświadczone, tlumaczenie specjalistycze, tlumacz bonn, tlumacz kolonia, tlumacz nrw, tlumaczenie wierzytelne, tlumaczenie niewierzytelne, tlumaczenie prywatne, tłumaczenie korespondencji prywatnej, korespondencja prywatna, tlumaczenie do celow urzedowych, tłumaczenie do celów urzędowych, tłumaczenie do celów sądowych,  tlumaczenie do celow sadowych, tlumaczenie dokumentacji samochodowej, tłumaczenie aktu oskarżenia, tlumaczenie wyroku, tlumaczenie postanowienia sądowego, tlumaczenie odpisu z ksiąg wieczystych, tlumaczenie aktu urodzenia, tlumaczenie aktu ślubu, tlumaczenie aktu zgonu, tlumaczenie świadectwa, tlumaczenie dyplomu, tlumaczenie umowy, tlumaczenie świadectwa pracy, tlumaczenie zaświadczenia, tlumaczenie prawne, tlumaczenie prawnicze i sądowe, tlumaczenie handlowo – ekonomiczne, tlumaczenie techniczne, tlumaczenie rachunkowe i podadkowe, tlumaczenie korespondencji handlowej, tłumaczenie korespondencji handlowej, tekst, rozwód, rozwod, wyrok, sąd rejonowy, sąd okregowy, sąd administracyjny, dokument notarialny, polska, niemcy, pełnomocnictwo, pelnomocnictwo, urzad, urząd, urzedowy, urzędowy, uprawnienie, stwierdzenie, list, tłumacznie książki, tlumaczenie ksiazki, paszport, dowód tożsamości, dowod tozsamosci, praca doktorancka, tlumaczenie pracy dymlomowej, tlumaczenie prayc doktoranckiej, protokół, protokol, konsulat, konsularny, ambasada, akty prawne, zbiór dokumentów, zbior dokumentow, zeznanie, certyfikat, poczta, translator, translatoryka, instrukcja obslugi, instrukcja obsługi, upowaznienie, upoważnienie, swiadek, świadek, orzeczenie, sędzia, sedzia, tłumaczenia ustne prawne są

Wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej

Treść oferty internetowej

Treści strony internetowej zostały sporządzone z zachowaniem najwiekszej staranności. Prowadzący stronę internetową nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność, ani za jakość udostępnianych informacji. Zgodnie z niemiecką ustawą o mediach telekomunikacyjnych (TMG) administrator strony internetowej jako usługodawca ponosi odpowiedzialność w świetle ogólnego prawa za własne treści zawarte na tych stronach.

Autor strony nie jest jednak zobowiązany do nadzorowania obcych treści, które zostały zapisane lub zostały przesłane, ani do śledzenia okoliczności, które wskazywałyby na bezprawną działalność. Wyjątkiem jest obowiązek zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem usunięcia lub zablokowania dostępu do informacji. Odnosząca się do tego odpowiedzialność cywilna jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy na temat złamania prawa. W sytuacji odkrycia naruszenia prawa treści te zostaną natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki i odsyłacze

Oferta strony internetowej zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość właściciel strony nie posiada żadnego wpływu. Z tego powodu autor strony nie może przejąć odpowiedzialności za obce treści. Za treści zlinkowanych stron odpowiedzialny jest każdy dostawca lub operator tych stron. Niniejszym prowadzący stronę internetową oświadcza wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do powiązanych stron nie występowały żadne nielegalne treści. Ustawiczna kontrola merytoryczna zlinkowanych stron nie jest jednak wymagana bez wskazania naruszenia konkretnego przepisu prawnego. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa tego rodzaju linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie i ochrony znaków

Treści i utwory stworzone przez administratorów stron internetowych na niniejszych stronach podlegają przepisom niemieckiej ustawy o prawach autorskich.

Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie poza zakresem określonym w ustawie o prawach autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy.

Copyright opublikowanych obiektów, sporządzonych samodzielnie przez prowadzącego stronę internetową przysługuje wyłącznie prowadzącemu stronę internetową. Powielanie lub wykorzystywanie grafik lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych w celu prywatnym lub komercyjnym jest bez wyraźnej nań zgody ze strony prowadzącego stronę internetową zabronione.

O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały sporządzone przez administratora, prawa autorskie osób trzecich są uwzględnione. W przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, prosimy o przesłanie odpowiedniego zawiadomienia. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa tego rodzaju treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Ochrona danych

Korzystnie ze strony internetowej odbywa się z reguły bez podawania danych osobowych.

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe), to podanie danych ze strony użytkownika następuje wyłącznie dobrowolnie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez wyrażenia przez Państwa na to zgody.

Administrator zwraca uwagę na to, że podczas transmisji danych w internecie (np. podczas komunikacji emailem) mogą występować luki w bezpieczeństwie. Nie ma kompletnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystywanie ujawnionych w regulaminie danych osobowych przez osoby trzecie do wysyłania niepożądanej reklamy lub materiałów informacyjnych jest zabronione. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia prawnych kroków na wypadek niepożądanego przysłania informacji raklamowych, np. w formie spamu.

Po dalsze informacje odnośnie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) odsyłamy na niemiecką wersję strony. Proszę kliknąć tutaj.

©2011-2022 M. Schönenberg