Strona internetowa Małgorzaty Schönenberg, tłumacza przysiegłego języka polskiego i niemieckiego z egzaminem państwowym. Strona zawiera informacje o usługach tłumacza (tłumaczenia dokumentów czy świadectw). Srtona internetowa jest w języku niemieckim i polskim.Usługi zleceń wykonywane są głównie w Bonn (Nadrenia Północna Westfalia). Zlecenia można przesyłać pocztą na adres: Małgorzata Schönenberg, Staffelsgasse 18c, 53347 Alfter lub przez email: ms@uebersetzer-pl.de. Telefonicznie można skontaktować się pod numerem: +49 (0) 228 8508833. Za zamieszczoną treść strony internetowej www.uebersetzer-pl.de odpowiedzialność ponosi pani Małgorzata Schönenberg.
 Przy linkach stron dołączonych nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartą na nich treść oraz dystansujemy się od wszystkich treści, które są zawarte na załączonych stronach, ich serwerach oraz dalej odsyłających linków. Jeżeli treść którejś z tych stron łamie obowiązujące prawo to nie jest nam to wiadome.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyższy Sąd Krajowy w Hamburgu wydał w dniu 12 maja 1998 r. wyrok 312 O 85/98 „Odpowiedzialność za zamieszczone na stronie linki”, w którym orzekł, że po przez publikację linku internetowego na własnej stronie internetowej, właściciel strony odpowiada za treści zamieszczone na przyłączonej stronie. Można tego uniknąć tylko wtedy, jeżli autor strony wyraźnie zdystansuje się co do treści przyłączonej strony.
Daltego też dystansuję się od wszystkich treści, które są zawarte na załaczonych stronach, ich serwerach oraz od dalej odsyłających linków, ksiąg gości i od wszystkich innych widocznych lub niewidocznych treści. 
tlumaczenie, tłumaczenie, tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego, tlumacz przysiegly jezyka polskiego i niemieckiego, tlumaczenie polsko-niemieckie, tłumaczenie polsko-niemieckie, tlumaczenie niemiecko-polskie, tłumaczenie niemiecko-polskie, polsko-niemiecki tlumacz, polsko-niemiecki tłumacz, niemiecko-polski tlumacz, niemiecko-polski tłumacz, tlumacz przysiegly, tłumacz przysięgły, polski tlumacz w bonn, tlumacz w rhein-sieg-kreis, tłumacz w rhein-sieg-kreis, polski tłumacz w bonn, polski tlumacz w nrw, polski tłumacz w nrw, polski tłumacz w kolonii-bonn,  tlumaczenie zwykle, tłumaczenie zwykłe, tlumaczenie przysiegle, tłumaczenie dokumentów, tłumaczenie przysięgłe, tlumaczenie dokumentow, tlumaczenie ustne, tłumaczenie ustne, tlumaczenie poswiadczone, tłumaczenie poświadczone, tlumaczenie nieposwiadczone, tłumaczenie niepoświadczone, tlumaczenie specjalistycze, tlumacz bonn, tlumacz kolonia, tlumacz nrw, tlumaczenie wierzytelne, tlumaczenie niewierzytelne, tlumaczenie prywatne, tłumaczenie korespondencji prywatnej, korespondencja prywatna, tlumaczenie do celow urzedowych, tłumaczenie do celów urzędowych, tłumaczenie do celów sądowych,  tlumaczenie do celow sadowych, tlumaczenie dokumentacji samochodowej, tłumaczenie aktu oskarżenia, tlumaczenie wyroku, tlumaczenie postanowienia sądowego, tlumaczenie odpisu z ksiąg wieczystych, tlumaczenie aktu urodzenia, tlumaczenie aktu ślubu, tlumaczenie aktu zgonu, tlumaczenie świadectwa, tlumaczenie dyplomu, tlumaczenie umowy, tlumaczenie świadectwa pracy, tlumaczenie zaświadczenia, tlumaczenie prawne, tlumaczenie prawnicze i sądowe, tlumaczenie handlowo – ekonomiczne, tlumaczenie techniczne, tlumaczenie rachunkowe i podadkowe, tlumaczenie korespondencji handlowej, tłumaczenie korespondencji handlowej, tekst, rozwód, rozwod, wyrok, sąd rejonowy, sąd okregowy, sąd administracyjny, dokument notarialny, polska, niemcy, pełnomocnictwo, pelnomocnictwo, urzad, urząd, urzedowy, urzędowy, uprawnienie, stwierdzenie, list, tłumacznie książki, tlumaczenie ksiazki, paszport, dowód tożsamości, dowod tozsamosci, praca doktorancka, tlumaczenie pracy dymlomowej, tlumaczenie prayc doktoranckiej, protokół, protokol, konsulat, konsularny, ambasada, akty prawne, zbiór dokumentów, zbior dokumentow, zeznanie, certyfikat, poczta, translator, translatoryka, instrukcja obslugi, instrukcja obsługi, upowaznienie, upoważnienie, swiadek, świadek, orzeczenie, sędzia, sedzia, tłumaczenia ustne prawne są

Tłumaczenia

Oferuję tłumaczenia z następujących dziedzin:

· prawo (m. in. pozwy i pisma procesowe, orzeczenia, wyroki sądowe, itp.)

· gospodarka, handel i finanse (rachunkowość, audyty, raporty, umowy, itp.)

· korespondencja handlowa

· polityka / UE (m. in. zagadnienia miedzykulturowe)

 

Tłumaczenia uwierzytelnione

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego zarówno standardowych dokumentów, tj.:

· aktów USC

· aktów notarialnych

· umów handlowych

· świadectw szkolnych

· dyplomów wyższych uczelni

jak i wszelkich innych dokumentów, których tłumaczenia życzą sobie Państwo w formie uwierzytelnionej.

 

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, którą objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem.

©2011-2022 M. Schönenberg