Ermächtigte Übersetzerin für die deutsche und polnische Sprache

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Linkliste:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website von Malgorzata Schönenberg, gerichtlich ermächtigte Übersetzerin und beeidigte Dolmetscherin für die Sprachen Polnisch und Deutsch. Die Internetpräsenz enthält Informationen über Dienstleistungen wie Übersetzungen von Urkunden und Zeugnissen. Die Sprache der Website ist deutsch und polnisch. Die Leistungen werden hauptsächlich in Bonn (NRW) durchgeführt. Anfragen können per Post an Malgorzata Schönenberg, Staffelsgasse 18c, 53347 Alfter oder per E-Mail an ms@uebersetzer-pl.de gesendet werden. Telefonische Anfragen können an 0228 850 88 33 gestellt werden. Verantwortlich für den Inhalt der Internetseite www.uebersetzer-pl.de ist Malgorzata Schönenberg. Bei Verlinkungen/Links auf externe Seiten übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte der Zielseiten. Alle Rechte vorbehalten.

Strona internetowa Małgorzaty Schönenberg, tłumacza przysiegłego języka polskiego i niemieckiego z egzaminem państwowym. Strona zawiera informacje o usługach tłumacza (tłumaczenia dokumentów czy świadectw). Srtona internetowa jest w języku niemieckim i polskim.Usługi zleceń wykonywane są głównie w Bonn (Nadrenia Północna Westfalia). Zlecenia można przesyłać pocztą na adres: Małgorzata Schönenberg, Staffelsgasse 18c, 53347 Alfter lub przez email: ms@uebersetzer-pl.de. Telefonicznie można skontaktować się pod numerem: +49 (0) 228 8508833. Za zamieszczoną treść strony internetowej www.uebersetzer-pl.de odpowiedzialność ponosi pani Małgorzata Schönenberg.

 Przy linkach stron dołączonych nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartą na nich treść oraz dystansujemy się od wszystkich treści, które są zawarte na załączonych stronach, ich serwerach oraz dalej odsyłających linków. Jeżeli treść którejś z tych stron łamie obowiązujące prawo to nie jest nam to wiadome.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyższy Sąd Krajowy w Hamburgu wydał w dniu 12 maja 1998 r. wyrok 312 O 85/98 „Odpowiedzialność za zamieszczone na stronie linki”, w którym orzekł, że po przez publikację linku internetowego na własnej stronie internetowej, właściciel strony odpowiada za treści zamieszczone na przyłączonej stronie. Można tego uniknąć tylko wtedy, jeżli autor strony wyraźnie zdystansuje się co do treści przyłączonej strony.

Daltego też dystansuję się od wszystkich treści, które są zawarte na załaczonych stronach, ich serwerach oraz od dalej odsyłających linków, ksiąg gości i od wszystkich innych widocznych lub niewidocznych treści.

tlumaczenie, tłumaczenie, tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego, tlumacz przysiegly jezyka polskiego i niemieckiego, tlumaczenie polsko-niemieckie, tłumaczenie polsko-niemieckie, tlumaczenie niemiecko-polskie, tłumaczenie niemiecko-polskie, polsko-niemiecki tlumacz, polsko-niemiecki tłumacz, niemiecko-polski tlumacz, niemiecko-polski tłumacz, tlumacz przysiegly, tłumacz przysięgły, polski tlumacz w bonn, tlumacz w rhein-sieg-kreis, tłumacz w rhein-sieg-kreis, polski tłumacz w bonn, polski tlumacz w nrw, polski tłumacz w nrw, polski tłumacz w kolonii-bonn,  tlumaczenie zwykle, tłumaczenie zwykłe, tlumaczenie przysiegle, tłumaczenie dokumentów, tłumaczenie przysięgłe, tlumaczenie dokumentow, tlumaczenie ustne, tłumaczenie ustne, tlumaczenie poswiadczone, tłumaczenie poświadczone, tlumaczenie nieposwiadczone, tłumaczenie niepoświadczone, tlumaczenie specjalistycze, tlumacz bonn, tlumacz kolonia, tlumacz nrw, tlumaczenie wierzytelne, tlumaczenie niewierzytelne, tlumaczenie prywatne, tłumaczenie korespondencji prywatnej, korespondencja prywatna, tlumaczenie do celow urzedowych, tłumaczenie do celów urzędowych, tłumaczenie do celów sądowych,  tlumaczenie do celow sadowych, tlumaczenie dokumentacji samochodowej, tłumaczenie aktu oskarżenia, tlumaczenie wyroku, tlumaczenie postanowienia sądowego, tlumaczenie odpisu z ksiąg wieczystych, tlumaczenie aktu urodzenia, tlumaczenie aktu ślubu, tlumaczenie aktu zgonu, tlumaczenie świadectwa, tlumaczenie dyplomu, tlumaczenie umowy, tlumaczenie świadectwa pracy, tlumaczenie zaświadczenia, tlumaczenie prawne, tlumaczenie prawnicze i sądowe, tlumaczenie handlowo – ekonomiczne, tlumaczenie techniczne, tlumaczenie rachunkowe i podadkowe, tlumaczenie korespondencji handlowej, tłumaczenie korespondencji handlowej, tekst, rozwód, rozwod, wyrok, sąd rejonowy, sąd okregowy, sąd administracyjny, dokument notarialny, polska, niemcy, pełnomocnictwo, pelnomocnictwo, urzad, urząd, urzedowy, urzędowy, uprawnienie, stwierdzenie, list, tłumacznie książki, tlumaczenie ksiazki, paszport, dowód tożsamości, dowod tozsamosci, praca doktorancka, tlumaczenie pracy dymlomowej, tlumaczenie prayc doktoranckiej, protokół, protokol, konsulat, konsularny, ambasada, akty prawne, zbiór dokumentów, zbior dokumentow, zeznanie, certyfikat, poczta, translator, translatoryka, instrukcja obslugi, instrukcja obsługi, upowaznienie, upoważnienie, swiadek, świadek, orzeczenie, sędzia, sedzia, tłumaczenia ustne prawne sądowe notarialne, tlumaczenia ustne prawne sadowe notarialne, nakaz, nauka języka niemieckiego, nauka jezyka niemickiejgo, naczanie jezyka niemieckiego, nauczanie języka niemieckiego,  nauczyciel jezyka niemieckiego, nauczyciel języka niemieckiego,

ermächtigter übersetzer, ermaechtigter uebersetzer, geprüfter übersetzer, gepruefter uebersetzer, übersetzer in bonn, uebersetzer in bonn, uebersetzer, übersetzer in nrw, uebersetzer in nrw, beeidigter dolmetscher in nrw, beeidigter dolmetscher in bonn-köln, beeidigter dolmetscher in koeln-bonn, beeidigter dolmetscher in nrw, beeidigtes dolmetschen in köln-bonn, beeidigtes dolmetschen in koeln.bonn, uebersetzung, übersetzung polnisch-deutsch, uebersetzung polnisch-deutsch, übersetzung deutsch-polnisch, uebersetzung deutsch-polnisch, beglaubigte übersetzung deutsch-polnisch und polnisch-deutsch, beglaubigte uebersetzung deutsch-polnisch und polnisch-deutsch, übersetzer für polnisch, uebersetzer für polnisch, übersetzung ins polnische, uebersetzung ins polnische, übersetzung ins deutsche, uebersetzung ins deutsche, beglaubigte übersetzung, beglaubigte uebersetzung, beglaubigung, übersetzung von fachtexten, uebersetzung von fachtexten, übersetzung der privatkorrespondenz, uebersetzung der privatkorrespondenz, übersetzung von urkunden, uebersetzung von urkunden übersetzung von geburts-, heirats- und sterbeurkunden, uebersetzung von geburts-, heirats- und sterbeurkunden, übersetzung von scheidungsurteilen, uebersetzung von scheidungsurteilen, diplomübersetzung, diplomuebersetzung, diplom, urkunde, text, scheidung, zeugnis, urteil, übersetzung von zeugnissen, uebersetzung von zeugnissen, eidesstaatliche versicherungen, eidesstattliche versicherung, vertragsübersetzung, vertragsuebersetzung fremdsprachenkorrespondenz, übersetzerin, uebersetzerin, dolmetscherin, übersetzen, uebersetzen, dolmetschen, oberlandesgericht, landgericht, amtsgericht, gericht, richter, anwalt, staatsanwalt, polen, polnisch, deutschland, deutsch, sprache, sprechen, schreiben, schrift, urkundlich, urkundliche, urkundliches, urschrift, urschriftlich, urschriftliche, urschriftliches, brief, buch, klausur, studienbuch, index, doktorarbeit, doktorand, niederschrift, protokoll, schriftstück, akt, verfügung, testat, nachweis, ehrung, belobigung, vollmacht, dossier, amtlich, amtliche, amtliches, bescheinigung, zertifikat, paß, pass, botschaft, botschafter, konsul, konsulat, konsularisch, diplomatisch, akte, post, legitimation, ermächtigung, berechtigung, ausweis, anleitung, bedienungsanleitung, bezeugung, zeuge, aussage, befund, translatorik, übersetzen von urkunden verträgen und anderen dokumenten, uebersetzen von urkunden vertraegen und anderen dokumenten,

übersetzer polnisch köln, polnisch-deutsch köln, polnische übersetzungen köln, übersetzer für die polnische sprache, polnisch in köln, polnisch in bonn, begalubigte übersetzungen in polnisch, deutschunterricht, deutsch lernen, polnisch lernen, deutschlerhrerin, deutschlehrer,

Strona internetowa Małgorzaty Schönenberg, tłumacza przysiegłego języka polskiego i niemieckiego z egzaminem państwowym. Strona zawiera informacje o usługach tłumacza (tłumaczenia dokumentów czy świadectw). Srtona internetowa jest w języku niemieckim i polskim.Usługi zleceń wykonywane są głównie w Bonn (Nadrenia Północna Westfalia). Zlecenia można przesyłać pocztą na adres: Małgorzata Schönenberg, Staffelsgasse 18c, 53347 Alfter lub przez email: ms@uebersetzer-pl.de. Telefonicznie można skontaktować się pod numerem: +49 (0) 228 8508833. Za zamieszczoną treść strony internetowej www.uebersetzer-pl.de odpowiedzialność ponosi pani Małgorzata Schönenberg.
 Przy linkach stron dołączonych nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartą na nich treść oraz dystansujemy się od wszystkich treści, które są zawarte na załączonych stronach, ich serwerach oraz dalej odsyłających linków. Jeżeli treść którejś z tych stron łamie obowiązujące prawo to nie jest nam to wiadome.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyższy Sąd Krajowy w Hamburgu wydał w dniu 12 maja 1998 r. wyrok 312 O 85/98 „Odpowiedzialność za zamieszczone na stronie linki”, w którym orzekł, że po przez publikację linku internetowego na własnej stronie internetowej, właściciel strony odpowiada za treści zamieszczone na przyłączonej stronie. Można tego uniknąć tylko wtedy, jeżli autor strony wyraźnie zdystansuje się co do treści przyłączonej strony.
Daltego też dystansuję się od wszystkich treści, które są zawarte na załaczonych stronach, ich serwerach oraz od dalej odsyłających linków, ksiąg gości i od wszystkich innych widocznych lub niewidocznych treści. 
tlumaczenie, tłumaczenie, tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego, tlumacz przysiegly jezyka polskiego i niemieckiego, tlumaczenie polsko-niemieckie, tłumaczenie polsko-niemieckie, tlumaczenie niemiecko-polskie, tłumaczenie niemiecko-polskie, polsko-niemiecki tlumacz, polsko-niemiecki tłumacz, niemiecko-polski tlumacz, niemiecko-polski tłumacz, tlumacz przysiegly, tłumacz przysięgły, polski tlumacz w bonn, tlumacz w rhein-sieg-kreis, tłumacz w rhein-sieg-kreis, polski tłumacz w bonn, polski tlumacz w nrw, polski tłumacz w nrw, polski tłumacz w kolonii-bonn,  tlumaczenie zwykle, tłumaczenie zwykłe, tlumaczenie przysiegle, tłumaczenie dokumentów, tłumaczenie przysięgłe, tlumaczenie dokumentow, tlumaczenie ustne, tłumaczenie ustne, tlumaczenie poswiadczone, tłumaczenie poświadczone, tlumaczenie nieposwiadczone, tłumaczenie niepoświadczone, tlumaczenie specjalistycze, tlumacz bonn, tlumacz kolonia, tlumacz nrw, tlumaczenie wierzytelne, tlumaczenie niewierzytelne, tlumaczenie prywatne, tłumaczenie korespondencji prywatnej, korespondencja prywatna, tlumaczenie do celow urzedowych, tłumaczenie do celów urzędowych, tłumaczenie do celów sądowych,  tlumaczenie do celow sadowych, tlumaczenie dokumentacji samochodowej, tłumaczenie aktu oskarżenia, tlumaczenie wyroku, tlumaczenie postanowienia sądowego, tlumaczenie odpisu z ksiąg wieczystych, tlumaczenie aktu urodzenia, tlumaczenie aktu ślubu, tlumaczenie aktu zgonu, tlumaczenie świadectwa, tlumaczenie dyplomu, tlumaczenie umowy, tlumaczenie świadectwa pracy, tlumaczenie zaświadczenia, tlumaczenie prawne, tlumaczenie prawnicze i sądowe, tlumaczenie handlowo – ekonomiczne, tlumaczenie techniczne, tlumaczenie rachunkowe i podadkowe, tlumaczenie korespondencji handlowej, tłumaczenie korespondencji handlowej, tekst, rozwód, rozwod, wyrok, sąd rejonowy, sąd okregowy, sąd administracyjny, dokument notarialny, polska, niemcy, pełnomocnictwo, pelnomocnictwo, urzad, urząd, urzedowy, urzędowy, uprawnienie, stwierdzenie, list, tłumacznie książki, tlumaczenie ksiazki, paszport, dowód tożsamości, dowod tozsamosci, praca doktorancka, tlumaczenie pracy dymlomowej, tlumaczenie prayc doktoranckiej, protokół, protokol, konsulat, konsularny, ambasada, akty prawne, zbiór dokumentów, zbior dokumentow, zeznanie, certyfikat, poczta, translator, translatoryka, instrukcja obslugi, instrukcja obsługi, upowaznienie, upoważnienie, swiadek, świadek, orzeczenie, sędzia, sedzia, tłumaczenia ustne prawne są

©2011-2022 M. Schönenberg

Linktausch mit PR
Webkatalog